[ A+ ] /[ A- ]

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES) zagotavlja invalidom naslednje brezplačne omrežne storitve:

 

 

 

 

 • Dostop do storitev omrežja Arnes: s spletne strani natisnite ustrezno prijavnico in jo skupaj s kopijo potrdila o invalidnosti pošljite na Arnes

 

 • Vsak naš uporabnik prejme:
  • elektronski naslov
  • možnost pregledovanja pošte na spletu (web mail)
  • 20 GB prostora na strežniku za elektronski poštni predal
  • možnost postavitve osebne spletne strani (Arnes Splet)
  • dostop do drugih storitev za posameznike (Arnes Filesender, VOX spletne konference, Arnes Planer …)

Uporabniki omrežja ARNES so dolžni spoštovati splošno sprejeta pravila uporabe storitev računalniških omrežij ter posebna pravila izobraževalnega in raziskovalnega omrežja ARNES (prepoved komercialne uporabe in oglaševanja ter neprenosljivost pravice dostopa v ARNES na katerokoli drugo osebo …). V primeru kršenja pravil si Arnes pridržuje pravico do odvzema uporabniškega imena! Več …

Storitve omrežja ARNES so brezplačne. Uporabniki plačajo le nadomestila za uporabo omrežja, preko katerega se povezujejo na akademsko omrežje. Prejemniki sredstev so lastniki omenjenih omrežij, slednji tudi določajo plačilne pogoje in cene.

Rezultat iskanja slik za arnes logotip