[ A+ ] /[ A- ]

Med 28. in 30. marcem 2023, smo se predstavniki Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN udeležili mobilnosti v Budimpešti, na Madžarskem, v sklopu Erasmus+ projekta z naslovom Učenje skozi dotik.

V madžarski nacionalni organizaciji gluhoslepih Siketvakok Országos Egyesülete so nam predstavili njihovo organizacijo, različne programe in storitve, ki jih izvajajo za osebe z gluhoslepoto na Madžarskem ter njihovo vlogo v organizaciji.

Mobilnosti je bila namenjena predvsem nabiranju novega strokovnega znanja s področja gluhoslepote ter različnih metod oziroma načinov sporazumevanja, ki se jih lahko uporablja za učinkovito učenje in sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto. Podrobneje smo se spoznali z augmentativno in alternativno komunikacijo ter se z uporabo različnih načinov sporazumevanja srečali tudi v praksi, skozi različne izkustvene delavnice. Skozi obravnavo konkretnih primerov iz prakse in podelitve primerov dobre prakse, smo se imeli priložnost podrobneje seznaniti s tem, kako pri otrocih in odraslih z gluhoslepoto razvijati kompleksen komunikacijski sistem.

Srečali smo se tudi s predsednikom organizacije ter podpredsednikom Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), gospodom Tamásem Ganglom ter naše srečanje namenili predvsem pogovoru in primerjavi stanja na področju gluhoslepote na Madžarskem in Sloveniji ter o možnostih za sodelovanje v prihodnosti.

Celotno usposabljanje služi kot nadgradnja našemu dosedanjemu znanju in izkušnjam iz prakse, prav tako krepi ne le strokovne pristope pri delu z ljudmi z gluhoslepoto, temveč tudi nadaljnje poglobljeno strokovno sodelovanje med državama.

Gospe Dorottyi Királyhidi ter gospodu Tamásu Ganglu se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje pri projektu ter vso podeljeno strokovno znanje in izkušnje. Zahvaljujemo se tudi ostali ekipi, ki nam je bila v pomoč.