[ A+ ] /[ A- ]

Spletni slovar je nastal na podlagi knjig Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto I (2019) in II (2020).

Avtorica: dr. Simona Gerenčer
Soavtorji haptičnih znakov: člani Skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto

 

Videoposnetki: Marjana Kenda
Obdelava posnetkov: Eva Jeraj
Uredila: Irena Ipavec Dobrota

 

© Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL, 2021. Vse pravice pridržane.

ISSN 2820-6436