Predstavniki Združenja DLAN smo na seji kabineta guvernerja LIONS Slovenija predstavili problematiko gluhoslepote v Sloveniji.  Predstavniki gluhoslepih so predstavili svojo izkušnjo.