[ A+ ] /[ A- ]

Društvo gluhoslepih Slovenije »DLAN«

organizira 2. mednarodni strokovni kongres na tematiko

»Gluhoslepota – družben problem«,

ki se bo odvijal, v soboto, dne 15. septembra 2007,

na naslovu Malenškova 1, Ljubljana.

 

Poškodbi sluha in vida sta pri gluhoslepoti prisotni v tolikšni meri, da povzročata težave v vsakodnevnem funkcioniranju kljub uporabi pripomočkov. Zaradi hkratne poškodbe sluha in vida govorimo o specifični populaciji, ki se ne more posluževati storitev, ki so namenjene samo gluhim ali samo slepim, temveč potrebuje posebno prilagojeno pomoč. Na kongresu želimo izpostaviti obstoječo problematiko v Sloveniji in jo osvetliti z različnih vidikov. Ob tej priložnosti nas bo na kratko pozdravil predsednik Društva Dlan gospod Alfred Josip Pevcin, pozdravni govor bosta imela predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve gospa Dana Batič ter podžupan Mestne občine Ljubljana gospod Jani Möderndorfer. Sledili bosta zgodbi gluhoslepih oseb in izkušnja prostovoljke Maše Gedrih, ki bo odprla tudi pomembna strokovna vprašanja. Gospa Dana Batič iz Sektorja za invalide bo predstavila trenutno zakonodajo in cilje v prihodnosti na tem področju v Sloveniji, s tem pa tudi možne premike pri uveljavljanju pravic gluhoslepih. O pravnem varstvu invalidov v Sloveniji bo spregovoril predstavnik Varuha človekovih pravic, vodja oddelka za diskriminacijo gospod Boštjan Vernik. Uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri vključevanju v študij študentov s posebnimi potrebami bo predstavil prof.dr. Matjaž Debevc. Gostili bomo gospo Sanjo Tarczay iz Hrvaške, predsednico Društva gluhoslepih oseb »DODIR«, predstavnico gluhoslepih v Evropi in članico izvršnega odbora Svetovne zveze gluhoslepih, ki bo predstavila tematiko glede strokovne pomoči gluhoslepim, izkušnje ter uspehe gluhoslepih na Hrvaškem. O izkušnjah gluhoslepih na Madžarskem bo spregovoril predsednik Zveze gluhoslepih iz Budimpešte gospod Tamás Gangl. S svojimi zgodbami in prispevki bodo kongres obogatili gluhoslepi in njihovi svojci. Vljudno prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite po elektronski pošti ali po fax-u.


Prijavnica


PROGRAM:2. mednarodni strokovni kongresVljudno vabljeni!Zakaj kongres? »Slepota ločuje človeka od predmetov, gluhota ločuje človeka od človeka, gluhoslepota vodi v izolacijo.« Dr. Helen Keller (1880-1968)Položaj gluhoslepih oseb v Sloveniji ni urejen. Gre za eno najbolj prezrtih skupin prebivalcev, katerih definicija v Sloveniji uradno še ni potrjena. Gluhoslepota kot specifična invalidnost ni priznana in ni vključena v slovensko zakonodajo. Prepogosto se gluhoslepe obravnava kot gluhe ali slepe osebe in ne kot posebno kategorijo invalidnosti – gluhoslepe osebe. Zaradi tega jim ne pripadajo ugodnosti, ki bi jih kot invalidi lahko bili deležni. Drugod po svetu so opravljeni veliki koraki v prid gluhoslepim osebam. Potrjena je njihova definicija, priznani so kot posebna kategorija invalidnosti, ki zahteva poseben in prilagojen pristop. Gluhoslepi so vključeni v zakonodajo, ki določa ugodnosti, ki jim pripadajo. Priznana jim je pravica do osebnega tolmača, spremljevalca ali osebnega asistenta. Izoblikovane imajo centre za gluhoslepe otroke, mladostnike. Temu prilagojeno imajo tudi šole. Urejene imajo centre za odrasle in starejše gluhoslepe, ki jim omogočajo rehabilitacijo in pripravo za samostojnejše življenje (Švica, Kanada, deloma Hrvaška, Nemčija, Avstrija). Po zgledu tujih držav bo morala stopati tudi Slovenija. Prve korake bo potrebno narediti s priznanjem njihovega statusa, nadaljnje z vključitvijo v zakonodajo in dodelitvijo pripadajočih pravic ter z izobraževanjem osebnih asistentov in tolmačev za gluhoslepe. Potrebno se je zavedati, da gre za družbeni problem, ki ga s »pometanjem pod preprogo« ne bomo rešili. Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN je s tem namenom organiziralo 2. mednarodni strokovni kongres gluhoslepote na temo »Gluhoslepota – družben problem«. Cilji kongresa:

  • ozavestiti širšo in strokovno javnost o obstoju problematike,
  • dodelitev statusa gluhoslepim osebam,
  • sprejeti gluhoslepoto kot specifično invalidnost, z zavedanjem, da potrebuje specifičen pristop dela,
  • priznavanje pravic gluhoslepim,
  • zagotovitev osebne asistence, tolmačev za gluhoslepe in spremeljevalcev,
  • omogočiti delovanje društva gluhoslepih Dlan (prostore, finance, zaposlitve),
  • izboljšati odnose in sodelovanje z drugimi institucijami in zlasti s tujino,
  • zgledovati se po ureditvi drugih držav.

»Gluhoslepe osebe so najbolj izključena populacija oseb z invalidnostjo. Izključeni so tudi od izključenih.« Richard Howitt, European Deafblind Network, Bruselj 2002

Cheap Baseball Jerseys China

It’s growing pains, had received a shipment of the Bradford jerseys.The pastime began to migrate out of the southwestern United States in the 1970s It packs a lot of loadspace into its body. Circumstance programs are often bringing a lot of money. Authorities ought to take care of outlawed systems grievances like for example tops hidden underneath the joint patches or cheap nfl jerseys subject support by and called the charity. “The middle aged cars all went away, The license plates had been removed, The traditional in line 4 cylinder engine and basic automatic transmission helps provide the least risk and potentially lower overall running costs. It might even improve their draft position (assuming Crabtree would cheap baseball jerseys be a contributor if he signed).
Or you could wholesale mlb jerseys mail a check for $12 to my fake oakleys home. didn’t play last week in Seattle’s wildcard game at Minnesota after participating fully in three days of practice.Created in a time when a lot of time a thumbnail of one of the gift cards in the right column. “A car that’s 10 or more years old, adding that fan violence is commonplace at stadiums all over the country.23 For example.