[ A+ ] /[ A- ]

Objavljamo čestitko Nacionalnega društva gluhoslepih iz Bolgarije (National Association of the Deafblind in Bulgaria) ob Evropskem dnevu gluhoslepih in 18-letnici delovanja Združenja DLAN. 
 
Iskreno se zahvaljujemo predsednici Velichki Draganovi ter strokovni ekipi za vso podporo. 
 
#Evropskidangluhoslepih
#priznanjaincestitkezdruzenjudlan
#zdruzenjedlan
#gluhoslepiZdruzenjeDlan
 
Svetlozar Parapanov