[ A+ ] /[ A- ]

Osebna izkaznica

Naziv: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Naslov: Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana

Tel/Fax: (00386) 1 542 20 03

GSM: 040 558 832

Matična številka: 2045133

Davčna številka: 97676853

Številka TRR: SI56 0208 3026 2742 811

E-naslov:

info@gluhoslepi.si

zdruzenje.dlan@gmail.com

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna, strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Deluje po vsej Sloveniji. Ustanovljeno je bilo z namenom ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb ter zastopanja interesov oseb z gluhoslepoto. Združenje DLAN je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (WFDB) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Je edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru.

Združenje DLAN izvaja socialnovarstveni program Usposabljanje in socialna rehabilitacija oseb z gluhoslepoto, ki ga je strokovno verificirala Socialna zbornica Slovenije in znotraj katerega deluje Dnevni center za osebe z gluhoslepoto. Ljudje z gluhoslepoto so v združenju dnevno vključeni v različne podporne oblike individualne pomoči in vodene aktivnosti v sofinanciranih programih: Osebna asistenca, Usposabljanje in socialna rehabilitacija, Spremljanje in tolmačenje, Usposabljanje gluhoslepih in prostovoljcev, Zmanjševanje socialne izključenosti, Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev, Skupina za samopomoč svojcev, Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo. Posebej se izvajata tudi programa Individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluhoslepimi in Strokovna pomoč ljudem s starostno gluhoslepoto. Gluhoslepi delujejo v vseh organih združenja. Posebej je bil ustanovljen uporabniški svet, ki se sestaja kontinuirano z namenom podajanja smernic, izhajajoč iz potreb gluhoslepih, in soodločanja o vseh pomembnih stvareh s področja gluhoslepote. Združenje DLAN je izvajalec osebne asistence in izvajalec zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami znotraj razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo.

Uradne ure

ob delovnikih od 8.00 do 16.00,
razen ob torkih od 10.00 do 18.00