[ A+ ] /[ A- ]

Vljudno vabljeni k branju prispevka, ki ga je na temo vpisa jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije objavil Deafblind International DbI. Prispevek je dostopen na spodnji povezavi:

https://www.deafblindinternational.org/slovenia-became-the-first-country-to-include-the-language-of-the-deafblind-in-the-constitution/

Prilagamo tudi prevod celotnega prispevka:

Lansko leto, leta 2021, se je v Sloveniji zgodil zgodovinski dogodek, ko je Slovenija kot prva država v Ustavo Republike Slovenije vključila jezik gluhoslepih.

Ta pomemben dosežek, da je jezik gluhoslepih dodan v ustavo, pomeni le simbolično priznanje, da je gluhoslepota samostojna invalidnost in da so gluhoslepi samostojna skupina ljudi z lastno skupnostjo, kulturo, jezikom in organizacijo. Vse to pomeni le začetek nadaljnjega dela za priznanje njihovih temeljnih pravic v državi.

S soglasjem Ustavne komisije Državnega zbora in dvotretjinske večine glasov vseh poslancev se Ustava Republike Slovenije spremeni tako, da se glasi:
“Člen 62. a
(znakovni jezik in jezik gluhoslepih)

Zagotovljena sta svobodna raba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon.
Svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.”

Razlaga drugega odstavka 62.a člena Ustave:

Drugi odstavek 62. a člena ustave določa: “Svobodno rabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.”
Tako kot pravica do svobodne uporabe znakovnega jezika je tudi pravica do svobodne uporabe jezika gluhoslepih opredeljena le na splošno.

Drugi odstavek 62.a člena Ustave zgolj opredeljuje pravico gluhoslepih do svobodne rabe in razvoja jezika, njeno urejanje pa prepušča zakonu. Čeprav odlok izrecno ne vsebuje ustavnega jamstva za njegovo svobodno uporabo (kot je to določeno za znakovni jezik v prvem odstavku tega člena), ni dvoma, da je tudi to jamstvo vključeno. Zakon bo gluhoslepim zagotavljal pravico do uporabe jezika in izražanja, do individualne podpore in pomoči, do uporabe storitev tolmača za gluhoslepe ter urejal druga statusna vprašanja. (prof. dr. Igor Kaučič)