[ A+ ] /[ A- ]

Na prošnjo Evropske zveze gluhoslepih, ob bližajočem se Evropskem dnevu gluhoslepote, kot polnopravna članica EDbU, objavljamo prevod njihovega prispevka:

Manifest EDbU ob praznovanju Evropskega dneva gluhoslepih 2019

Evropska zveza gluhoslepih (EDbU) je evropsko združenje, ki združuje evropske nacionalne organizacije za ljudi z gluhoslepoto. Ustanovljeno je bilo leta 2003, kot mednarodna nevladna in neprofitna organizacija.

EDbU je evropski forum za izmenjavo dobrih praks in znanj na področju gluhoslepote, ki pomaga tudi povečati solidarnost med evropskimi nacionalnimi organizacijami za gluhoslepe.

Kot pravi glas gluhoslepih v Evropi je osnovni cilj in funkcija EDbU prizadevati si za enakopravnost in popolno socialno vključenost gluhoslepih ljudi v vseh evropskih državah. Kot edinstvena evropska organizacija, ki predstavlja resnično identiteto skupnosti gluhoslepih, EDBU zaradi svoje ustanovitve 22. oktobra praznuje Evropski dan gluhoslepih.

Ta dan praznujemo, da družbo seznanimo z gluhoslepoto in jih seznanimo z našimi potrebami in sposobnostmi. Glede na to navajamo naslednje;

Gluhoslepota je samostojna invalidnost, ki je sestavljena iz kombinacije izgube dveh čutil, sluha in vida, ki ustvarja velike težave zaradi globalne percepcije, pa tudi težave pri komunikaciji, usposabljanju in dostopu do informacij. Prav tako ustvarja pomembne težave pri mobilnosti. Zato je za nas nujno, da imamo strokovnjake, ki so dobro izobraženi za naše komunikacijske sisteme.

Izziv, s katerim se sooča EDbU kot organizacija, ki jo vodijo ljudje z gluhoslepoto, je doseganje enakega obravnavanja in priložnosti ter resnično in učinkovito uveljavljanje pravic oseb z gluhoslepoto, kot je določeno v Konvenciji ZN o pravicah invalidov.

 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov gluhoslepi zahtevamo naslednje:

  1. Da evropski organi vzpostavijo Nujno resolucij o poklicnih tolmačih / intervenientih in enakem dostopu do komunikacije za osebe z gluhoslepoto v Evropi, ki je bila sprejeta na konferenci “Sami lahko naredimo tako malo, skupaj lahko naredimo zelo veliko“, ki se je odvila v Evropskem parlamentu, Bruselj (Belgija), 5. junija 2018; Ob upoštevanju pisne deklaracije (1/2004) o potrebah oseb z gluhoslepoto, ki jo je sprejel Evropski parlament in ki poziva k priznanju gluhoslepote po Evropi.
  2. Sposobnost samostojnega življenja in polno sodelovanje v vseh vidikih življenja. Javni organi bi morali izvajati ukrepe za zagotovitev splošne dostopnosti za osebe z gluhoslepoto.
  3. Spodbujati raziskovanje in izvajanje različnih in specifičnih komunikacijskih sistemov, ki jih uporabljajo gluhoslepi, s ciljem širjenja in spodbujanja njihove uporabe med celotno skupino gluhoslepih. Prav tako zahtevamo, da se znakovni jeziki v Evropi prepoznajo kot uradni nacionalni jeziki in da se tudi skupnost ljudi z gluhoslepoto šteje za uporabnika tega jezika.
  4. Imeti pravico do svobodnega udejstvovanja pri odločanju na enaki osnovi kot ostali državljani. Za to morajo javni organi olajšati ukrepe, ki omogočajo dostop do stabilnih in kvalificiranih storitev tolmačenja. To bi prispevalo k odpravi komunikacijskih ovir ter olajšalo socialno vključenost in učinkovito sodelovanje ljudi z gluhoslepoto v vseh vidikih življenja.
  5. Imeti dostop do potrebnih in kompetentnih strokovnjakov (npr. profesionalnih tolmačev za gluhoslepe, komunikacijskih mediatorjev) kot tudi dostop do prilagojenih podpornih tehnologij.
  6. Javna telesa prepoznajo, oglašujejo in promovirajo rdeči in beli trs kot simbol ljudi z gluhoslepoto in mu dajo družbeno prepoznavnost.
  7. Spodbujati uporabo in raziskovanje novih, prilagojenih in pomožnih tehnologij. To predstavlja revolucijo dostopnosti do pomembnih informacij in vsakodnevne komunikacije ljudi z gluhoslepoto.
  8. Ženske in mlada dekleta z gluhoslepoto se soočajo z močnejšimi in večkratnimi oblikami diskriminacije, v višji stopnji kot ostale invalidne ženske in dekleta, kar je posledica edinstvenosti gluhoslepote in kako le-ta vpliva na vsako sfero našega življenja. Zato moramo pri oblikovanju posebnih javnih politik upoštevati in sprejeti ukrepe za zagotovitev enakopravnega uživanja svojih temeljnih pravic s preostalimi ženskami z ali brez invalidnosti.
  9. Mladina z gluhoslepoto želi živeti svoje življenje radostno, kot preostala evropska mladina, z enakimi možnostmi kot oni v vseh pogledih življenja.

 

Zaradi vsega zgoraj navedenega se gluhoslepi obračajo na javne organe in zahtevajo naslednje:

Nujno je pravno priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti in jo zaščititi z ZAKONOM, ki nam zagotavlja, da bomo v celoti uživali človekove pravice.

 

Zahtevamo uradni evropski popis, da bi vedeli točno število ljudi z gluhoslepoto.

Od javnih organov zahtevamo, da priznajo, da je dostop do komunikacije pravica, in zato imamo pravico do dostopa do tolmačev za osebe z gluhoslepoto.

Javni organi se morajo zavedati, da brez finančnih virov ne moremo razviti programov, ki zagotavljajo splošno dostopnost.

Šele če bodo naše zahteve izpolnjene, se bo uveljavil naš moto: “Dostopno zasnovana Evropa za gluhoslepe”.