[ A+ ] /[ A- ]

Osebna asistenca osebam z gluhoslepoto

Enoročna abeceda

Daktilni znaki na dlani


Lormova abeceda


Pingvin – promocijsko stojalo Združenja DLAN


Zloženka Kaj je gluhoslepota?


Zbornik predavanj Prve EDbU konference v Sloveniji


Položaj gluhoslepih v Sloveniji


Analiza stanja gluhoslepote v evropskih državah s predlogi za izenačevanje možnosti gluhoslepih


Zloženka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN


Brošura Sem oseba z gluhoslepoto in potrebujem prevajalca za gluhoslepe


Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko – prispevki


Socialno delo, letnik 56 (2017), št. 3

Intervju z dr. Simono Gerenčer Pegan
– Včasih gluhoslepi naredijo vse,
samo da bi bili s človekom,
s katerim lahko komunicirajo – 235